DEBRINE DOBRE VILE

30. maja ove godine uspešno je zavrsena humanitarna akcija „Vi i Grawe na pravoj strani - DOBRE VILE ZA DECU LEPTIRE “.

Tokom tri meseca trajanja ove akcije, Osiguravajuće društvo GRAWE je za svaku ugovorenu polisu zivotnog osiguranja izdvojila deo sopstvenih sredstava, sa ciljem da se pomogne deci oboleloj od bulozne epidermolize. Po zavrsetku ove akcije, na press konferenciji, predstavnici Osiguravajućeg društva GRAWE dodelili ček sa 350 000 dinara Udruzenju DEBRA.

Prikupljena sredstva namenjena su lečenju osoba obolelih od bulozne epidermolize u Srbiji.

„GRAWE osiguranje će nastaviti da pomaže udruženju DEBRA, kroz zajedničku saradnju i osluškivanje potreba ovog humanitarnog udruženja roditelja i dece koja su obolela od bulozne epidermolize“, naglasio je predsednik Upravnog odbora GRAWE osiguranja, gospodin Kristof Cetl prilikom uručivanja donacije udruženju. (Economy.rs, Tanjug 30. maj 2011.)

 

Udruženje DEBRA zahvaljuje se Osiguravajućem društvu GRAWE, kao svom prvom velikom donatoru, koji je prepoznao položaj i potrebe dece leptira i odraslih osoba obolelih od bulozne epidermolize u našoj zemlji.

 

Medijski partneri

Kako je sve počelo

GRAWE osiguranje a.d.o. od samog osnivanja udruženja DEBRA podržava naše aktivnosti. 09.decembra 2010. godine pokrenuta je humanitarna akcija „Vi i Grawe na pravoj strani - DOBRE VILE ZA DECU LEPTIRE “, u okviru koje je GRAWE osiguranje je iz sopstvenih sredstava izdvajalo po 3 evra, za svaku novu polisu životnog osiguranja napravljenu u razdoblju od 1.1.2011. do 31.3.2011. godine.

Zajednička konferencija za medije, kojom je obeležen početak akcije, održana je 09. decembra 2010. godine u Medija centru u Beogradu. Govorili su Kristof Cetl, Predsednik UO GRAWE osiguranja i roditelji dece sa buloznom epidermolizom Sandra Pavlović, predsednica UO i Mirko Savić, član UO Udruženja DEBRA.

Saopštenje...

Medija centar Beograd...

 

Radionica

Deo promotivnog materijala za ovu akciju napravljen je u saradnji sa mladim umetnicima Ladom Dragović, Ljiljanom Grujić i Aleksandrom Stanojevićem, kroz nekoliko radionica u kojima su učestvovali roditelji iz DEBRE.

Copyright © 2008 - 2010 Udruzenje za buloznu epidermolizu DEBRA, Srbija