Fizikalna terapija i vežbe

Vrat

Stanite uspravno. Polako okrećite glavu što je više moguće u levu i desnu stranu naizmenično. Neka ramena ostanu nepomična.

Stanite uspravno. Polako savijajte vrat ka levom i desnom ramenu naizmenično. Neka ramena ostanu nepomična.

Stanite uspravno. Naizmenično gledajte visoko, što više možete, a zatim u pod, tako da se brada primiče grudima. Neka se pokreće samo glava, a kičma neka ostane uspravna.

Usta

Ramena

Ruke/laktovi

Šake/prsti

Slika levo - PRSTI: Postaviti šake na ravnu površinu, na primer površinu stola. Istezati, ispravljati i širiti prste što je više moguće.

Slika desno - ZGLOB ŠAKE: ###. Najbolje kombinovati sa vežbom za laktove.

      

Kukovi

Kolena

Nožni zglobovi

Mala deca i bebe

 

U PRIPREMI!

Zašto vežbati?

Hodanje

Plivanje

Ovaj tekst je nastao na osnovu više izvora, od kojih su najznačajnija dva - priručnik "Vježbe za osobe sa buloznom epidermolizom", autora X i Y, u izdanju DEBRA Hrvatska i EB info world (A guideline to physiotherapy for parents of children with dystrophic epidermolysis bullosa, DEBRA, October 1994), jedan od najznačajnijih privatnih izvora o RDEB, koji se može nađi na interenetu.

 

 

Copyright © 2008 - 2010 Udruzenje za buloznu epidermolizu DEBRA, Srbija