Skip to main content

Srastanje prstiju na rukama je česta pojava kod bulozne epidermolize. Ono je progresivan proces i vrlo često dovodi do potpunog srastanja prstiju i gubitka funkcije šake. Većina stručnjaka se slaže da odgovarajuće previjanje šaka može donekle da uspori ovaj proces.

Ukoliko se roditelj ili osoba sa EB odluči da razdvaja prste na rukama, ovo je jedna od tehnika, koja se može brzo savladati, a optimizovana je tako da šaka bude u najvećoj mogućoj meri slobodna, odnosno da ukupan sloj zavoja ne bude predebeo.

       

       

       

       

Table of Contents

Kako?

Koristi se kaliko zavoj, dimenzija 5cm x 5m ili 6cm x 5 m, ili neka druga vrsta zavoja. Sa elastičnim zavojima treba postupati oprezno, da se ne bi otežala cirkulacija.

OPREZNO!

Zavoji obično nisu sterilisani. Zato ova tehnika podrazumeva da na šakama ne postoje rane. Ukoliko rane postoje, njih treba zaštititi na uobičajeni način (mepilexom ili pamučnim kompresama i nekim sredstvom za zarastanje), pa tek onda primeniti previjanje.

Ukoliko su ruke zdrave, pre previjanja ih obilno namažite kremom koju i inače koristite.

Dat je primer za desnu ruku, koja je prikazana sa gornje strane, onako kako je vidi osoba koja previja.

1. Zavojem omotati ručni zglob jedan ili dva puta.

2. Sa spustiti zavoj preko gornje strane šake između kažiprsta i srednjeg prsta i omotati ga ispod šake i preko dela iznad palca.

3. Spustiti zavoj između srednjeg i domalog prsta i ponovo ga omotati ispod šake i preko dela iznad palca.

4. Provući zavoj između domalog i malog prsta i ponovo ga omotati ispod šake i preko dela iznad palca, ali tako da se ne smanji pokretljivost palca.

5. Prevući zavoj sa gornje strane šake, zatim ga omotati sa donje strane i preko dela između kažiprsta i palca.

6. Prevući zavoj sa gornje strane šake, preko korena prstiju, tako da sami prsti ostanu slobodni, i omotati ga sa donje strane ponovo ka delu iznad palca.

7. Na kraju ponovo jedenom ili dva puta omotati ručni zglob.

8. Ovako izgleda previjena ruka sa razdvojenim prstima. Zavoj pričvrstiti flasterom.

VAŽNO!

Ukoliko razdvajate prste deteta, nastojte da tokom procedure šaka bude maksimalno otvorena i prsti maksimalno razdvojeni.

Ponavljanjem procedure, sticanjem rutine i iskustva, sami ćete odlučiti koliko smete da zategnete zavoj.

Ukoliko primetite da se zavoj negde useca u kožu i povređuje je, ispod zavoja podmećite pamučnu gazu ili mepilex, ili jednostavno popustite zavoj.

RUKA SE NE SME DODATNO POVREDITI!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Reply