Skip to main content

Kao i na rukama, kod osoba sa buloznom epidermolizom često srastaju prsti na nogama.

Za razdvajanje prstiju na nogama može se kristiti mepilex transfer, isečen kako je prikazani na slici. Na sličan način moguće je razdvajati i prste na rukama.

Kako?

Traku mepilex transfera iseci tako da bude približno dužine 5 cm i širine 1.5-2 cm i oblikovati kao na slici.

Tek tada odlepiti zaštitnu foliju i postaviti flaster   između prstiju.

Leave a Reply