Skip to main content

Osiguranici sa recesivnom distrofičnom buloznom epidermolizom, šifra bolesti Q81.2, dobijaju mepilex transfer o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja (Službeni glasnik br 17, od 23.03.2010, strana 48, Silikonski upijajući flaster, šifra pomagala 193, podšifra 19310).

Uz preporuku specijaliste dermatologa iz ustanove tercijarnog nivoa, izabrani lekar opšte prakse ili specijalista pedijatar iz doma zdravlja izdaju recept za tromesečnu količinu, 4 puta godišnje.

Novo od 16. marta 2017. godine: je da osobe sa EB mogu ostvaruju pravo na sledeće mesečne količine, prema starosti pacijenta:

Uzrast Listova mesečno
do 5 godina

8

5-10 godina

10

10-16 godina

12

preko 16 godina

14

Listovi su dimenzija 20cm x 50cm . Jedna kutija sadrži 4 lista.

Izveštaj dermatologa na osnovu koga se uzimaju silikonski flasteri važi 6 meseci. Ukoliko je potrebno, dermatologu, pedijatru ili izabranom lekaru priložite štampani IZVOD iz liste pomagala (prva i 25-a strana).

Obratite pažnju da kao osnov oslobadjanja (za decu) na receptu treba da stoji šifra 533 (pomagalo).

Osiguranici iz Beograda Mepilex transfer podižu u apoteci “Lilly”, Krušedolska 1 u Beogradu , uz popunjen recept i overenu zdravstvenu knjižicu. Osiguranici iz drugih mesta na teritoriji Republike Srbije sa istim dokumentima svoje mesečno sledovanje podižu po dogovoru u apotekama “Lilly” u svom mestu ili drugim privatnim apotekama koje primaju recepte.

Ukoliko ste novi korisnici, koji do sada nisu uzimali Mepilex transfer, ili niste sigurni koje korake da preduzmete, obratite se Udruženju za savet i pomoć.

Šta je Mepilex Transfer?

Mepilex transfer je silikonska upijajuća gaza, napravljena od elastične hidrofilne poliuretanske pene, presvučene mekim, poroznim prijanjajućim silikonskim slojem, napravljenim Safetac tehnologijom. Lako se lepi na kožu i štiti je, menja se bez traume i bola, čak i kada je sekret iz rane lepljiv i obilan, ili je već počeo da se suši, tako da ne dolazi do oštećenja novonastalog okolnog tkiva – bol i oštećenja kože pri skidanju gaze su svedeni na minimum. Prijatan je za kožu, može se prema potrebi prekrivati drugim sredstvima za previjanje, može da bude u kontaktu sa odećom.

Kada se koristi?

Pogodna je za zaštitu neravnih površina ili površina nezgodnih za previjanje, kao što su lakat, ramena, vrat, pregibi, itd, za rane sa mnogo sekreta, rane velike površine ili za zaštitu rana koje su u završnim fazama zarastanja.

Kako radi?

Gaza prijanja za rubove kože oko rane i kroz silikonski sloj prenosi sekret iz rane u gornji, penasti upijajući sloj i tako sprečava i smanjuje moguća oštećenja nove kože, koja se formira oko rane. Na taj način se održava odgovarajuća vlažnost rane, a okolna koža ostaje suva. Gaza, zahvaljujući elastičnosti materijala od kog je napravljena, dobro prijanja na kožu i prilagođava se obliku tela.

Kako se stavlja?

  • Rana se očisti i okolna koža dobro osuši.
  • Gaza se može skrojiti prema obliku i veličini rane, ali tako da gaza prelazi preko rubova rane 1-2 cm .
  • Tek tada se skida zaštitini film sa gaze i gaza postavlja preko rane.
  • Zavoj ili kompresa postavljaju se preko mepileksa ukoliko rana proizvodi mnogo sekreta ili je potrebno dodatno fiksirati upijajuću gazu.

U zavisnosti od stanja rane, okolnog tkiva i količine sekreta koji se upija, mepilksse moze ostaviti na rani nekoliko dana, do 7 dana najduže (ili prema savetu lekara). Ispod mepileksa se takođe mogu koristiti sredstva/kreme koje uobičajeno koristite za zarastanje rana.

Kako se skida?
Mada se silikonska gaza skida lako, ali je ipak treba je skidati polako i pažljivo, tako što se jedan kraj gaze nežno odvoji od kože, a zatim pažljivo i postepeno odvaja ostatak gaze.
Mepilks transfer nije vodootporan i skinuće se pri tuširanju, kupanju ili uopšte u dodiru sa vodom.

OPREZ! U slučaju infekcije – konsultujte se sa svojim lekarima. Mepileks se ne sme se koristiti zajedno/istovremeno sa rastvorima hipohlorida ili vodonik peroksida (“hidrogen”).  Kod dezinfekcije rane ovim preparatima, treba obezbediti da se rana i njena okolina temeljno osuše pre postavljanja silikonske gaze.

ČUVANJE! Mepilex Transfer se čuva na temperature ispod 35 o C,  dalje od sunčevog zračenja. Ukoliko se skladišti na višoj temperaturi, posle nekog vremena gaza može da blago požuti, ali je i dalje bezbedna za dalju upotrebu.

Kako donirati?

Uplatom na račun:

325-9500600055446-67  OTP banka Srbija a.d.

Kako se oblikuje prema rani?

(Ilustracije koje slede odnose se na oblik gaze, ne na njenu veličinu, nju ćete odrediti prema korisniku i veličini rane)

    

    

Za rane na ravnim delovima tela, kao što su stomak, leđa, butine itd, nije neophodno posebno oblikovati gazu prema telu. Dovoljno je obezbediti da 1-2 cm gaze prekriva kožu oko rane.

Video proizvođača Mepilex transfera

Leave a Reply